top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas priorytetem i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia Państwu , co robimy z danymi osobowymi.

 

 

1. Administrator

 

Administratorem danych osobowych jest Rookies Żaklina Kuczyńska z siedzibą w Warszawie przy Postępu 2, 02-676 Warszawa (zwana też Rookies fitboxing ). Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej oferty internetowej zasadniczo tylko w celu koniecznym do zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej oraz naszych treści i usług. Poza tym przetwarzamy Twoje dane osobowe z reguły tylko wtedy, gdy udzielisz nam na to zgody na podstawie umowy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy przetwarzanie Twoich danych jest dozwolone na podstawie przepisów prawa, lub gdy uzyskanie Twojej zgody jest niemożliwe z powodów faktycznych.

 

Ponadto, możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, informacje, dotyczące korzystania z usług.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

 • objęcia umową na świadczenie usług w Rookies fitboxing ,

 • świadczenia usług zgodnie z przyjętym Regulaminem Klubu,

 • założenia konta klienta

 • marketingu bezpośredniego naszych usług (w tym profilowaniu),

 • rozliczeń finansowych i windykacji,

 • obsługi reklamacyjna,

 • archiwizacji i statystyki.

 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszego Klubu).

 

3. Korzystanie z funkcjonalnych plików cookie

 

Stosujemy pliki cookie, należące do grupy plików cookie funkcjonalnych, dzięki czemu nasza oferta internetowa jest przyjazna dla użytkownika i funkcjonuje w prawidłowy sposób (pliki cookie konieczne ze względów technicznych). Niektóre elementy naszej oferty internetowej wymagają, aby przeglądarka internetowa, z której pomocą przeglądasz naszą ofertę internetową, mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony.

Dzięki funkcjonalnym plikom cookie można korzystać z poniższych funkcji lub zapisywać poniższe dane:

 

 • Wybrane przez Ciebie ustawienia językowe,

 • Zapisanie ustawień Twojej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nasza oferta internetowa zostaje zaprezentowana na Twoim urządzeniu w zoptymalizowany sposób,

 • Zapisanie ustawień w celu zapewnienia optymalnych parametrów obrazu (np. dane dot. rozdzielczości monitora, z którego korzystasz),

 • Równomierne ładowanie uruchomionej strony internetowej, co sprawia, że jest dostępna,

 • Zapobieganie nadużyciom w związku z korzystaniem z oferty internetowej i usług poprzez rejestrację procesów logowania.

 

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na naszej stronie internetowej znajduje się nasz adres e-mail, z którego możesz skorzystać, jeżeli chcesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną. W tym przypadku przetwarzane są dane osobowe przekazane nam wraz z Twoim e-mailem.

Podstawę prawną dla przetwarzania Twoich danych w związku z otrzymaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt z nami podjęto w związku z zawarciem umowy lub jej realizacją dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzanie danych ma miejsce w obu przypadkach jedynie w celu ich obsługi i odpowiedzi na zapytanie.

 

5. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 

 • prawo wycofania zgody,

 

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

 

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

 

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Aby móc skorzystać z praw określonych w punktach powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem: info@rookiesfitboxing.com.

Po analizie otrzymanego zgłoszenia, otrzymasz informacje zwrotną dotyczącą realizacji prawa, którego dotyczyło zgłoszenie. Przewidywany czas odpowiedzi to 7 dni roboczych.

 

 

5. Zmiana zapisów polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania zapisów niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany wymogów ustawowych lub wprowadzania zmian w naszym serwisie, np. gdy zostanie zmieniona nasza oferta internetowa lub wprowadzimy inne usługi. Podczas Twoich ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej zacznie obowiązywać niniejsza nowa polityka prywatności.

bottom of page